Vysoký lesk a leštění

Jak při povrchové úpravě docílit opravdu dokonalého vysokého lesku? Může se to zdát složité, ale nakonec to až taková věda není. Naší praxí jsme zjistili pár tipů, které se Vám můžou hodit. Volbou správného nosného materiálu, vhodného brusiva, leštičky a kvalitní lešticí pasty máte napůl vyhráno. Více v dnešním návodu.

Než se pustíme do povrchové úpravy, je nutné zajistit pár věcí:

Nosný materiál
Pod krycí odstíny se dnes používají jako hlavní nosný materiál MDF desky. Již výběr tohoto materiálu zásadně ovlivní kvalitu výsledného povrchu.
Nejlepších výsledků lze docílit při použití MDF vyráběné firmou EGGER, oboustranně potažené grund-fólií.
Výhodami této MDF je její hutnost, která zabezpečí dokonalé základování hran a dále použitá grundovací fólie zabezpečí dobrou rovinnost základního laku.
Nevýhodou této MDF desky je nutnost oboustranného lakování. Při požadavku na jednostranné lakování pak použijeme MDF jednostranně potaženou laminátem.

Vlhkost
Vlhkost materiálu musí být v rozmezí cca 8 – 12 %. MDF zkroucenou vlhkostí lakováním neopravíme.

Plocha
Plocha po opracování musí být zbavená nečistot, prachu, nesmí obsahovat zbytky olejů a mastnoty. 

Teplota
Platí pravidlo rovnováhy – tzn., že teplota lakovny, dílce a laku má být v rovnováze. Ideální podmínky pro lakování jsou: teplota cca 19 – 22 °C, relativní vlhkost 65 %.

Brusivo
Používat stále „ostré“ brusivo.

Stříkací technika
Udržovat v dokonalé čistotě.


Základní lak

V naší praxi jsme vyzkoušeli jak PUR vysoce plnivé základy, tak PES laky bez obsahu styrenu.
Nejlepší stabilitu v čase však vykazuje čistý polyesterový základ.

Základní bílý/černý PES lak ICRO – ZSFO0335—A/L

 • Vlastnosti: vynikající plnivost, kryvost, brousitelnost, stabilita v čase
 • Aplikace: stříkací pistole, tryska 2.0 - 2.5 mm, tlak 3 - 3,5 bar
 • Aplikační množství: 250 – 300 µm (nános do živého po cca. 30 minutách)

Příprava směsi

Ředidlo DILS00AC - 10 %
Urychlovač CZAL0002 - 2 %
Tužidlo CZCT0002 - 2 %


PES základní bílý lak nejprve zředíme, promícháme, následně opatrně přidáme urychlovač, znovu opatrně, ale důkladně promícháme a nakonec přidáme tužidlo a opět důkladně promícháme.

NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE!

 

Základní transparentní PES lak ICRO – ZPFO0084

 • Vlastnosti: vynikající plnivost, brousitelnost, stabilita v čase
 • Aplikace: stříkací pistole, tryska 2.0 - 2.5 mm, tlak 3 - 3,5 bar
 • Aplikační množství: 250 – 300 µm (nános do živého po cca. 30 minutách)

Příprava směsi

Ředidlo DILS00AC - 10 %
Urychlovač CZAL0002 - 2 %
Tužidlo CZCT0002 - 2 %


PES základní bílý lak nejprve zředíme, promícháme, následně opatrně přidáme urychlovač, znovu opatrně, ale důkladně promícháme a nakonec přidáme tužidlo a opět důkladně promícháme.

NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE!

 

Aplikace, schnutí základního laku

Aplikace

Lak stříkat do kříže v síle nánosu cca 125 – 150 µm, druhou vrstvu aplikovat „do živého“ s odstupem cca 30 minut.

Schnutí při pokojové teplotě

Odolné proti prachu 15 - 30 minut
Odolné proti dotyku 30 - 60 minut
Zcela proschlé 12 hodin
Brousitelné 12 - 24 hodin

Mezibroušení základního laku

Mezibrus provedeme po době schnutí minimálně 12 hodin postupně zrnitostí P500 a excentrickou bruskou se zdvihem 3mm. Pečlivě provedený mezibrus výrazně ovlivní výslednou kvalitu. Po přebroušení povrch zbavit brusného prachu, vyvarovat se kontaminací olejů, silikonů – ideální je povrch odmastit vhodným odmašťovačem.
Broušení by mělo být provedeno v co nejkratším čase před aplikací vrchního laku.


Vrchní lak

Vrchní lesklý polyuretanový lak ICRO  PGSL0330A (bílý), tónovaný dle RAL/NCS

 • Vlastnosti: vynikající krycí schopnost, vysoká povrchová tvrdost, rychleschnoucí, leštění po 48-72 hod.
 • Aplikace: stříkací pistole, tryska 1.3 - 1.8 mm, tlak 2,5 - 3 bar
 • Aplikační množství: 120 – 150 µm (nános do živého po cca. 45-60 minutách)

Příprava směsi

Ředidlo DILS000N - 20-40 %
(při vysokých teplotách použít DILL0322)
Tužidlo INUR0330 - 80 % váhově, 100 % objemově
  INUR0396 - 50-100 % (tužidlo pro použití v letních měsících)


Lak stříkat do kříže v síle nánosu cca. 60 - 80 µm, druhou vrstvu aplikovat „do živého“ s odstupem cca. 45 - 60 minut.

 

Vrchní lesklý polyuretanový lak ICRO  PGSL0330 transparentní

 • Vlastnosti: vynikající transparentnost, vysoká povrchová tvrdost, rychleschnoucí, leštění po 48-72 hod.
 • Aplikace: stříkací pistole, tryska 1.3, 1.4 mm, tlak 2,5 - 3 bar
 • Aplikační množství: 120 – 150 µm (nános do živého po cca. 45-60 minutách)

Příprava směsi

Ředidlo DILS000N - 20-40 %
(při vysokých teplotách použít DILL0322)
Tužidlo INUR0330 - 100 %


Lak nastříkat křížem v síle nánosu cca. 60 - 80 µm, druhou vrstvu aplikovat „do živého“ s odstupem cca. 45 - 60 minut.


Leštění

Broušení

První broušení provedeme pomocí excentrické brusky s výkmitem max. 3 mm brusivem KOVAX zrnitostí P1200 nebo P1500. Je nutné často čistit jak dílec, tak brusivo od brusného prachu. Tímto broušením odstraníme případný „pomeranč“, který vznikl po lakování vrchním lakem.
Druhé broušení provedeme pomocí excentrické brusky s výkmitem max. 3 mm brusivem KOVAX TOLLEX. Je nutné často čistit jak dílec, tak brusivo od brusného prachu. Tímto broušením se zbavíme vrypů, které vznikly v předchozí operaci. Pro další zjemnění povrchu je možno dále brousit brusivem KOVAX BUFFLEX.

Leštění

Rotační elektrická nebo pneumatická leštička, leštící pasta Nanopolish, podložný talíř SPIDER. Pomocí leštičky a leštící pasty vyleštíme povrch do vysokého lesku.